St.-Petruskerk

 1. Inleiding: Sittards bouwkundige verleden rond 1500
 2. St.-Petruskerk, historische achtergrond
 3. Het kerkgebouw
 4. St.-Petruskerk, de toren
 5. Kerkplein zuid
 6. Rondgang door de kerk, onder de toren
 7. Rondgang door de kerk, zuidelijke zijbeuk
 8. Rondgang door de kerk, zuidelijk transept
 9. Rondgang door de kerk, het Jozefkoor
 10. Rondgang door de kerk, de schatkamer
 11. Rondgang door de kerk, het priesterkoor
 12. Het kapittel en zijn betekenis
 13. Het Sittardse St.-Petruskapittel; de oprichting
 14. De organisatie van het Sittardse St.-Petruskapittel
 15. Dagelijks leven in het kapittel van St.-Petrus
 16. Het kapittel als bevorderaar van kunst
 17. Zang- en muziekcultuur bij het Sittardse kapittel
 18. Orgelspel, organisten en orgeltrappers
 19. Muzikanten in de kerk
 20. De torenbrand van 1857
 21. restauratie
 22. De toren in de Franse tijd
 23. De kerkklokken in de zeventiende eeuw
 24. Torenreparaties in 1628 en 1637
 25. Torenperikelen in de zestiende en zeventiende eeuw
 26. Het kapittel in oorlogstijd (1676-1679)
 27. Materi?le cultuur in het claustrum
 28. Een begrafeniskwestie
 29. Kapittels in soorten
 30. Verschillende wijze van stichting
 31. Samenstelling van het Sittardse kapittel
 32. Het Sittardse kapittel en de parochies
 33. Particuliere eigenaars van de tienden
 34. De verplichtingen van de tiendheffers
 35. Verhoudingen tussen kapittel en parochies
 36. De parochiekerk van St.-Petrus en het Sittardse kapittel
 37. Genealogische gegevens
 38. Sint Petruskerk, grafkerk
 39. Het einde van het kerkhof rondom de St.-Petruskerk

Begin met dit verhaal