Genealogische gegevens

Met name de pachtboeken geven ook een schat aan genealogische gegevens. Immers bij erfpacht vererfde de pacht steeds naar de volgende generatie, zodat men een stukje familie kan reconstrueren. Daarbij kan dit vererven ook gaan via schoonzoon of schoondochter, of via (achter-)neef of (-)nicht. Vaak staat dit erbij in het register. Verder leert men zo van alles over de familiebezittingen of de straat of het huis waarin men woonde. Bijvoorbeeld: "Reiner Dahmen gibt j?hrlichs ahn Platz seines Schwegervatters Pauels Hamers von seiner Weijden uff das Statbroch alhie gelegen mit einer Seijthen beneben Diederich Vogtz Weidt, welche ber?rter Pauels von Geilis Schruiters gegolden hat,"(enz.)of: "Peter Weirichs loco patris Laurents Weinrichs von seinem Haus ahm Marck beneben Heinderich Spetgens Erben Haus gelegen,"(enz.)

Dit stukje speelt in de periode 1637-1640, wanneer er al kerkregisters van Sittard zijn (begonnen in 1588). Maar waren zij wel uit Sittard afkomstig? Er zitten trouwens flinke "gaten" in de bewaarde Sittardse kerkregisters, met name in de huwelijks- en de overlijdensregisters. Zeker in de oudste pachtregisters die bewaard zijn gebleven (vanaf 1577), staan personen die nog niet in de kerkregisters voorkomen.


Volgende: Sint Petruskerk, grafkerk
Vorige: De parochiekerk van St.-Petrus en het Sittardse kapittel
Overzicht: St.-Petruskerk

Andere verhalen over dit onderwerp:Periode 1677, Kerk en Geloof.