St.-Petruskerk, de toren

St.-Petruskerk, toren De toren met zijn opvallende speklagen van baksteen en mergel werd gebouwd in de tweede helft van de vijftiende eeuw en voltooid rond 1505. Op 9 augustus 1506 werd de spits door noodweer beschadigd en direct hierna hersteld. Op 27 maart 1606 waaide de torenspits af en in 1677 leed de toren grote schade bij de stadsplundering. In 1686-1687 bekroonde meester Adam Wynants uit Aken de toren met een opvallende barokke spits (zie pag. 5). Op II juni 1857 werd de barokke spits door de bliksem getroffen en brandde af. Pierre Cuypers zorgde in 1861 (chronogram haven bet nieuwe westportaal) voor een bekroning in de vorm van een gaanderij omgeven door vier hoektorens. Op deze hoogste geleding kon Cuypers in 1875 een hoge van dakkapellen voorziene spits plaatsen (80 meter hoog). De toren werd grondig gerestaureerd in 1985 en kreeg een beiaard in 1988.

Behalve het Kloosterplein behoorde ook het noordelijke deel van hot Kerkplein (destijds kerkhof) tot het kapittelgebied. Hoog in hot torentje aan de noordwest zijde van het Kloosterplein bevindt zich een gevelsteen met een afbeelding van Walram de Rosse van Valkenburg. Aan de overzijde van de weg, op de hoek van de Oude Markt en het Kloosterplein is een kanunnikenwoning bewaard gebleven: Der alte Thumb. Aan het Kloosterplein vindt men ook de tot appartementen omgebouwde tiendschuur, waarin onder het hoge dak de tiendvruchten opgeslagen werden. Op do plaats van de huidige Petrusschool bevond zich in do zeventiende eeuw de woning van de scholaster. Hieraan herinnert de gevelsteen met de naam van scholaster Hermannus Clercx in een chronogram (zie Kapittelschool) (1680). Het pand Kapittelstraat 4 is eveneens een voormalige kanunnikenwoning; het plafond van het hoofdvertrek is voorzien van een heraldisch stucreli?f. Op de hoek van de Kapittelstraat en het Kerkplein ligt de vroegere Kapittelschool. (links van het witte huis) Het bij de plundering door de Fransen in september 1677 verwoeste gebouw werd herbouwd tussen 1691 en 1699. Rechts van het witte huis ligt Museum Hot Domein met afdelingen voor stedelijke historie en moderne kunst.


Volgende: Kerkplein zuid
Vorige: Het kerkgebouw
Overzicht: St.-Petruskerk

Andere verhalen over dit onderwerp:geen.