Torenreparaties in 1628 en 1637

Eind 1628 of in 1629 werd door de knecht van meester Johan Leijendeckers het kruis bovenop de kerktoren gezet en het gat dichtgemaakt voor de prijs van 4 gulden.Met welk doel dit gebeurde, is niet duidelijk.Het kan een onderhoudsbeurt zijn geweest of de voltooiing van een restauratie of reparatie. Enkele jaren later, in april 1637 kwam meester Jurgen van Maastricht naar Sittard, om de balken in de kerktoren te bezichtigen die groot gevaar opleverden. De kosten van diens oponthoud van twee dagen in de herbergen Im roden Lew en Funff Hering waren ook voor rekening van de stad. Op 30 juni van datzelfde jaar 1637 klauterde Peter Grusen met drie mannen naar boven om de gevaarlijke balken met ijzeren kettingen, hoogstwaarschijnlijk kettingankers, vast te maken. Naderhand hebben zij, dorstig geworden, voor 1 gulden en 7 stuivers bij Thomas Spielmans verteerd. Deze had zijn lokaliteit vlakbij de kerk.
Volgende: Torenperikelen in de zestiende en zeventiende eeuw
Vorige: De kerkklokken in de zeventiende eeuw
Overzicht: St.-Petruskerk

Andere verhalen over dit onderwerp:Periode 1677, Bouwhistorie.