Rondgang door de kerk, het Jozefkoor

Grafchristus uit 14e eeuw Reliekenkist Voor de ingang van het Jozefkoor ligt een grafsteen voor Frans Wilm Dolmans (1753), de tiendpachter van het Akens Mariakapittel. Tot 1669 was er een open verbinding tussen dit koor en het hoogkoor. Her barokke altaar uit 1776 werd rond 1960 in dit koor geplaatst; het Jozefbeeld dateert van het einde van de negentiende eeuw. Afgezien van een raam met de H.Familie ziet men in dit koor een schilderij van de doop van Christus (eerste helft achttiende eeuw), een beeld van St-Rosa (circa 1900), een grafchristus uit de veertiende eeuw, die vroeger als corpus van een triomfkruis heeft gediend, en een reliekenkist uit 1866 met onder meer relikwie?n van in de Franse Tijd opgeheven kloosters en kapittels. (foto: grafchristus uit 14e eeuw en reliekenkist, 2002. collectie stadsarchief Sittard-Geleen)


Volgende: Rondgang door de kerk, de schatkamer
Vorige: Rondgang door de kerk, zuidelijk transept
Overzicht: St.-Petruskerk

Andere verhalen over dit onderwerp:geen.