Sint Petruskerk, grafkerk

Grafsteen uit de 16e eeuw van de familie Behr de Lahr, 2002 De St.Petruskerk, of althans haar voorloopster, maakte ook een ontwikkeling door. Zij werd in 1299 door Walram van Valkenburg en Montjoie tot kapittelkerk verheven. Feit is wel dat de kerk belangrijk was en zeer zeker de voornaamste kerk in de verre omtrek. Ook hier ging het verschijnsel spelen, dat geestelijken en aanzienlijke leken, die zich voor de kerk verdienstelijk hadden gemaakt, in de kerk begraven werden. In de kerk is inderdaad begraven, getuige de thans achter in de kerk ingemetselde grafstenen uit de 16e eeuw en enkele grafstenen welke nog in de kerkvloer liggen.Bovendien geeft Jacob Kritzraedt enige aanwijzigingen. Een grondig archeologisch onderzoek zou in de toekomst misschien duidelijkheid kunnen verschaffen over de status van de kerk als grafkerk.(foto; grafsteen uit de 16e eeuw van de familie Behr de Lahr, 2002. collectie stadsarchief Sittard-Geleen)

Aan het begraven in de kerken kwam pas een einde tijdens de Franse overheersing. Zij verboden deze wijze van begraven uit hygi?nische overwegingen. Van het rondom de kerk liggende kerkhof werden in 1798 op last van de franse bezetter de grafkruisen verwijderd, maar in 18O2 mochten zij weer herplaatst worden. Het kerkhof van toendertijd is het Kerkplein van thans. In de volksmond werd het "'t Kirkev" genoemd. Het werd voor de eerste keer als zodanig aangeduid in het jaar 1335.


Volgende: Het einde van het kerkhof rondom de St.-Petruskerk
Vorige: Genealogische gegevens
Overzicht: St.-Petruskerk

Andere verhalen over dit onderwerp:Periode 1400, Kerkhof, Kerk en Geloof.