Het kapittel en zijn betekenis

Voor het kapittel werd een financi?le basis gecre?erd door het inlijven van de inkomsten van de kerken van Munstergeleen, S?sterseel, Merkelbeek, Guttecoven, Broeksittard, Wehr en Sittard zelf. In de kerk bevonden zich diverse altaren, bediend door aan het kapittel verbonden rectoren, die in de aan bet kapittel ondergeschikte parochies de zielzorg uitoefenden.

De kanunniken droegen de verantwoording voor het koor van de Sittardse kerk, de parochie voor de zijbeuken en de stad voor de toren. Door de stichting van bet kapittel ontstond niet alleen een economisch bolwerk in de stad, maar raakten ook bet onderwijs en de cultuur ter plaatse op een hoger plan. De scholaster van bet kapittel had de supervisie over de Latijnse school. Door de koorgebeden onder leiding van de cantor ontwikkelde zich een rijke zang- en muziekcultuur. Het kapittel werd opgeheven in 1802. De woningen van de kanunniken lagen binnen een eigenrechtsgebied: de immuniteit of het claustrum. Hieraan herinnert nog de naam Kloosterplein.


Volgende: Het Sittardse St.-Petruskapittel; de oprichting
Vorige: Rondgang door de kerk, het priesterkoor
Overzicht: St.-Petruskerk

Andere verhalen over dit onderwerp:geen.