Periode 1299

 1. Inleiding: Rond het jaar 1300: de kapittelkerk en het Huis op de Berg
 2. Bouwgeschiedenis rond het jaar 1299
 3. Wonen rond 1299
 4. Kerk en Geloof, rond 1299
 5. Kapittels, een kennismaking
 6. Wie stichtte een kapittel?
 7. Het Sittardse St.-Petruskapittel; de oprichting
 8. De organisatie van het Sittardse St.-Petruskapittel
 9. Het kapittel, kerk en kerkhof
 10. Het kapittel als bevorderaar van kunst
 11. Kapittels in soorten
 12. Verschillende wijze van stichting
 13. Samenstelling van het Sittardse kapittel
 14. Het Sittardse kapittel en de parochies
 15. Verhoudingen tussen kapittel en parochies
 16. De parochiekerk van St.-Petrus en het Sittardse kapittel
 17. Onderwijs in de middeleeuwen: de Kapittelschool

Begin met dit verhaal