Het Sittardse St.-Petruskapittel; de oprichting

De stichting van het Sittardse St.-Petruskapittel vond plaats op instigatie van de heer van Sittard: Walram de Rosse van Monschau en Valkenburg. Walram was door zijn huwelijk ook heer van Susteren en had zich in 1294 de rechten van de heer van Born toege?igend; hij kan dus als een regionale heerser worden gezien. Van hem ging het verzoek uit aan de Luikse bisschop Hugo van Ch?lons om in Sittard het kapittel te stichten en hij stelde middelen ter beschikking om een materi?le basis voor de kanunnikengemeenschap te realiseren. Op 10 januari 1298 gaf de bisschop opdracht een onderzoek in te stellen naar de bestaansmogelijkheden van een kapittel en statuten op te stellen. Uiteindelijk volgde de bischoppelijke goedkeuring op 10 juni 1299: het kapittel was daarmede gesticht. Walram schonk de grond voor de immuniteit in de stad en incorporeerde de kerken van Munstergeleen en S?sterseel in het kapittel. In een later stadium zouden ook de kerken van Merkelbeek en Sittard zelf met de hieronder ressorterende godshuizen van Broeksittard en Wehr ingelijfd worden en werd de positie van de kapitteldeken materieel versterkt door inkomsten vanuit Guttecoven.


Volgende: De organisatie van het Sittardse St.-Petruskapittel
Vorige: Wie stichtte een kapittel?
Overzicht: Periode 1299

Andere verhalen over dit onderwerp:St.-Petruskerk, Kerk en Geloof.