Het kapittel, kerk en kerkhof

Het kapittelgebied Het kapittel was verbonden aan de St.Petruskerk. Bij het onderzoek naar de vestigingsvoorwaarden in 1297 werd geconstateerd dat er voldoende plaats was voor twaalf of meer woningen voor de kannuniken. Deze geestelijken waren voor een deel woonachtig binnen het "claustrum", maar ook daarbuiten. Het is niet exact bekend, hoever dit gebied gereikt heeft, maar in het algemeen wordt aangenomen dat dit het tegenwoordige Kloosterplein, Kapittelstraat en het kerkhof rondom de St.Petruskerk heeft omvat. Het rond de kerk gelegen kerkhofwordt reeds in 1335 als zodanig werd genoemd.


Volgende: Het kapittel als bevorderaar van kunst
Vorige: De organisatie van het Sittardse St.-Petruskapittel
Overzicht: Periode 1299

Andere verhalen over dit onderwerp:Periode 1000.