Kapittels in soorten

Bij het bestuderen van de kapittels (stiften) dient men onderscheid te maken tussen de periode v??r de elfde/twaalfde eeuw en het tijdvak erna. In de vroege en hoge middeleeuwen was voor de al dan niet rond een bisschop gegroepeerde, volgens bepaalde regels (canon) levende gezelschappen van kanunniken het gemeenschappelijk leven, de vita communis, gebruikelijk. In de late middeleeuwen en de nieuwe tijd bleven de gemeenschappelijke activiteiten beperkt tot de gezamenlijke gebeden en kapittelvergaderingen, terwijl de kanunniken doorgaans een eigen woning bezaten binnen het claustrum of de immuniteit, het eigen rechtsgebied van het kapittel. Het Sittardse St.-Petruskapittel behoorde tot deze tweede categorie.


Volgende: Verschillende wijze van stichting
Vorige: Het kapittel als bevorderaar van kunst
Overzicht: Periode 1299

Andere verhalen over dit onderwerp:St.-Petruskerk, Kerk en Geloof.