Periode 1677

 1. Inleiding: Rond 1677
 2. Bouwgeschiedenis rond het jaar 1677
 3. Torenreparaties in 1628 en 1637
 4. De kerkklokken in de zeventiende eeuw
 5. Wonen rond 1677
 6. Huizen in de binnenstad
 7. Bebouwing Begijnenstraat
 8. Ligging begijnhuizen
 9. Bebouwing Limbrichterstraat Kerkhofzijde
 10. Gats
 11. Altaarhuizen
 12. Genealogische gegevens
 13. De bewoners van het claustrum in de periode 1662-1679
 14. Problematische personen in het claustrum
 15. Kerk en Geloof, rond 1677
 16. Dagelijks leven in het kapittel van St.-Petrus
 17. Het Klooster
 18. Zang- en muziekcultuur bij het Sittardse kapittel
 19. Muzikanten in de kerk
 20. Orgelspel, organisten en orgeltrappers
 21. Een begrafeniskwestie
 22. Onderwijs aan de Latijnse school in de 16e en 17e eeuw
 23. Lag de Latijnse school ergens anders?
 24. Collegium Albertinum
 25. De inkomsten van het kapittel
 26. Het werkelijk bezit aan grond van het kapittel
 27. Inkomsten uit tienden
 28. Particuliere eigenaars van de tienden
 29. Landpacht als inkomstenbron
 30. Goederen in erfpacht van het kapittel
 31. Inkomsten uit renten van uitgeleend kapitaal
 32. Belaste goederen in de stad door het kapittel
 33. Graanprijzen op de donderdagse markt in 1759
 34. Materi?le cultuur in het claustrum
 35. Zorgen en narigheid (rampjaar 1677)
 36. Het kapittel in oorlogstijd (1676-1679)

Begin met dit verhaal