Kerk en Geloof

 1. Inleiding: Kerk en Geloof
 2. Kerk en Geloof, rond 1000
 3. Kerk en Geloof, rond 1299
 4. Kerk en Geloof, rond 1400
 5. Kerk en Geloof, rond 1543
 6. Kerk en Geloof, rond 1677
 7. Kerk en Geloof, rond 1802: Opheffing van het kapittel
 8. Kerk en Geloof, rond 1841
 9. Kapittels, een kennismaking
 10. Rond 1857
 11. Wie stichtte een kapittel?
 12. Rond 1900
 13. Het Sittardse St.-Petruskapittel; de oprichting
 14. Rond 1955
 15. De organisatie van het Sittardse St.-Petruskapittel
 16. Rond 2003
 17. Dagelijks leven in het kapittel van St.-Petrus
 18. Het kapittel als bevorderaar van kunst
 19. Zang- en muziekcultuur bij het Sittardse kapittel
 20. Vaste financi?le basis voor choralen
 21. Orgelspel, organisten en orgeltrappers
 22. Muzikanten in de kerk
 23. Materi?le cultuur in het claustrum
 24. Problematische personen in het claustrum
 25. Een begrafeniskwestie
 26. Kapittels in soorten
 27. Verschillende wijze van stichting
 28. Samenstelling van het Sittardse kapittel
 29. Het Sittardse kapittel en de parochies
 30. Particuliere eigenaars van de tienden
 31. Verhoudingen tussen kapittel en parochies
 32. De parochiekerk van St.-Petrus en het Sittardse kapittel
 33. Genealogische gegevens
 34. Doodgaan en de rol van de kerk
 35. Herdenken van de overledenen
 36. Laatste rustplaats
 37. Sint Petruskerk, grafkerk
 38. Het einde van het kerkhof rondom de St.-Petruskerk

Begin met dit verhaal