De ambachtsschool “Pastoor Jacobs” 1918-2018

Al 100 jaar lang staat er aan de Rijksweg Zuid een school waarin vele duizende leerlingen een opleiding volgden tot vakman en in de latere jaren ook tot vakvrouw en nu nadert het einde voor dit schoolgebouw. Afgebroken wordt het niet want het is een monument maar de leerlingen zullen verdwijnen en het gebouw krijgt een nieuwe functie.

Maar nu even terug in de tijd. Rond 1900 waren er slechts enkele kinderen die na de lagere school nog vervolgonderwijs kregen. Het schoolverzuim was groot, zeker in de zomermaanden wanneer de kinderen hard nodig waren bij de veldarbeid of met hun ouders meegingen naar Duitsland, naar de brikkenovens. Meestal werd er in de wintermaanden lesgegeven. 

verder lezen