De Historische Kalender

Een willlekeurig feit op deze dag in de geschiedenis van Sittard:

20 januari 1357

Johan Byesken verklaart ten overstaan van de schepenen van Sittard dat hij aan het gasthuis een jaarrente van 1 kleine goudgulden schuldig is. Onderpanden zijn een tuin, gelegen 'bi der Eypen die steyt daer men ghet ten Banelt wart neeste der steghen' en een kamer gelegen achter het huis van Steynmants.