Tiendschuur

 1. Inleiding: Tiendschuren in Sittard
 2. Tiendschuur 1841
 3. De rekeningen van de rentmeesters
 4. De inkomsten van het kapittel
 5. Erfpachten als inkomstenbron
 6. Landpacht als inkomstenbron
 7. Het werkelijk bezit aan grond van het kapittel
 8. Pachtopbrengst van de kapittelbezittingen
 9. Inkomsten uit tienden
 10. Inkomsten uit renten van uitgeleend kapitaal
 11. Huizen in de binnenstad

Begin met dit verhaal