De Werkgroep Archeologie Sittard

 

Werkgroep Archeologie

De werkgroep houdt zich bezig met oudheidkundig bodemonderzoek zoals:

  • Veldlopen [zoeken en oprapen]
  • Doen van boringen op het land
  • Meehelpen bij opgravingen
  • Verwerken van vondsten
  • Werkavonden
  • Lezingen
  • Cursussen

Bovenstaande gebeurt i.s.m. de stadsarcheoloog en De Domijnen

De werkgroep heeft een website  http://was000.bplaced.net/index.php/contact