R. Bypass Ophovenermolen

Om wateroverlast en schade aan het waterrad van de Ophovenermolen tijdens piekafvoeren van de Geleenbeek in de toekomst te voorkomen is een bypass aangelegd. E.e.a. naar aanleiding van hoogwater in 1983, toen het schoepenrad, het maalwerk van de molen en de sluisvloer waarop de sluisdeuren rusten grote schade opliepen.
Eigenaar van de Ophovenermolen is de stichting Jacob Kritzraedt. Deze stichting heeft in overleg met de gemeente Sittard en het Waterschap Roer en Overmaas besloten deze omleiding te realiseren. Bovendien is de bypass gecombineerd met een vispassage, zodat vissen de stuw ongehinderd stroomopwaarts kunnen passeren op weg naar hun paaiplaatsen om daar hun eitjes af te zetten.
Het project werd geleid door het Waterschap Roer en Overmaas en kwam gereed in het voorjaar van 2001.