Q. De ,,Amerikaanse huizen"- Vijverweg

Aan de Vijverweg nrs. 7, 8 en 9 aan de rand van het stadspark liggen drie fraaie landhuizen, die een eenheid vormen met de tuinen. Oorspronkelijk was er één grote voortuin. Door gewijzigde eigendomsverhoudingen heeft nu elk huis zijn eigen voortuin. Alleen al de aanduiding ,,de Amerikaanse hoezer" in de Sittardse volksmond geeft aan, dat dit niet zomaar een paar huizen zijn. Tegenover het stadspark aan het begin van de Vijverweg liet een rijke Amerikaan, Johan Paulson, in 1934 en 1935 drie huizen bouwen die qua vormgeving een weerspiegeling waren van een nieuwe architectuur. Het waren de principes van ,,De Stijl" en het ,,Nieuwe Bouwen" met als belangrijkste vertegenwoordigers in ons land Rietveld Oud en Dudok. De drie villa's zijn bijzonder karakteristiek voor de tijd waarin ze ontstonden. Men paste nieuwe constructies toe met beton, gestucte muren en grote glasoppervlakken met stalen kozijnen. Er ontstond een lichtheid en helderheid in de gebouwen die voor die tijd ongekend was. Uitgangspunt voor deze drie huizen was de hotelboot in de V.S. en dat is nog duidelijk te zien. De grootste woning wordt geflankeerd door twee fraaie kleinere panden, die elkaars spiegelbeeld vormen. De vormen van de drie ramen aan de bovenzijde doen denken aan de patrijspoort van een schip. Ook de voor- en achterdekken met de balkons van de oceaanschepen zijn in de vorm van de huizen te ontdekken. De gemetselde gevels zijn afgewerkt met wit pleisterwerk. De drie woningen krijgen door de grote voortuinen, die samen een parkje vormen, extra allure. In de geest van de architectuur zijn de tuinen in strakke belijningen aangelegd. In de perken zijn de kwadraten en rechthoeken en een enkele gebogen lijn een voortzetting van de vormtaal van de huizen.