H. Ophovenermolen. (Watermolen)

Vlak bij de stenen sluis ligt de recent gerestaureerde voormalige houtzaagmolen, de Ophovenermolen. De molen werd al vermeld in 1348. In 1484 was de molen in handen van de familie Dobbelstein en hun erfgenamen. Vanaf 1627 werd de molen door de hertogelijke rentmeester verpacht. De molen heeft gemalen tot 1955. Het huidige molengebouw dateert volgens de muurankers uit 1716. In 1976 was de restauratie van het gebouw afgerond. In 1999 is het waterrad gerestaureerd en vanaf dat moment wordt er weer geregeld gemalen. In het gebouw is thans een restaurant gevestigd. Een goed moment en een mooie gelegenheid koffie te drinken of te lunchen. Vanaf begin november 2003 is de watermolen 24 uur per dag in bedrijf en wekt stroom op, voldoende voor 30 huishoudens.