G. Het St. Jansputje

Uit deze put konden in vroeger dagen de bewoners van Leijenbroek hun drinkwater halen. Het kwam nog al eens voor dat hun eigen putten droogstonden bij een te lage stand van het grondwater. Leijenbroek ligt aanmerkelijk hoger dan het St. Jansputje. Met stenen kruiken togen ze dan naar deze put. In 1989 is het putje door dhr. L. Colaris in ere hersteld.