Werkgroep Kruisen en Kapellen

De werkgroep richt zich op het behoud en herstel van kleine religieuze monumenten/elementen in de gehele gemeente Sittard.

Taken :

Leden :
mw. M. Aarts, mw. A. Weekers, dhr. J. Pfeifer, dhr. H. Storms, dhr. J. Nohlmans, dhr. R. Haustermans, dhr. P. Boselie.

e-mail: kk@historiesittard.nl

Hoofd PaginaVorigeTerugVolgende