ut Kleesj

      

Jos Wielders ontwierp de aula bovenop de hele lengte van het hoofd-gebouw en een internaat en kapel aan de zuidkant, alsmede het gedeelte langs de Engelenkampstraat.
Voormalig Bisschoppelijk College St.Jozef, in 1905 gesticht. Het oorspronkelijk E-vormige gebouw met plat dak is ontworpen door Nic. Ramakers. Enkele docenten van het college legden zich toe op de dichtkunst, o.a. René Klinkenbergh en Chrétien Mertz (1883-1931).

Hoofd PaginaTerug