Oude Markt

   

De Ursulinen leverden tevens een grote bijdrage aan de vrouwenemancipatie.
Hun scholen (tot 1958 was hier de voormalige MMS en het gymnasium gevestigd) maakten hogere vervolgopleidingen voor meisjes mogelijk.

Hoofd PaginaTerug