C. De stenen sluis

De stenen sluis is al oud. Volgens een bouwtekening uit 1752 was de sluis toen al bouwvallig. Via de stenen sluis kon men regelen hoeveel water er door de Molenbeek en hoeveel door de Geleenbeek stroomde. De sluis speelde ook een rol bij de water- verdeling als de vesting werd aangevallen. Er moest voldoende water in de stad komen ,via de Molenbeek, voor de bevolking. Drie watermolens werkten vroeger in de stad en konden malen door het water van de Molenbeek. Water was ook nodig in de stadsgrachten en in de inundatiegebieden (gebieden die men onder water kon zetten). Lange tijd is de brug over de sluis de enige verbinding geweest tussen Leijenbroek en Ophoven. Op de sluis staande heeft men een mooi zicht op de waterpartij, het speelveld en het gazon in de nieuwe wijk van Ophoven.