Inleiding

Het stadspark - Sittard

Het stadspark werd in fasen aangelegd tussen de jaren 1920 en 1927. Onder leiding en naar ontwerp van tuinarchitect Dirk Tersteegh werd het park in z.g. ,,landschapsstijl " gerealiseerd. De aanleg gebeurde in het kader van de werkverschaffing. Er heerste in die tijd grote werkeloosheid.

Eerst kwam het zuidelijk gedeelte met de roeivijver tot stand. In 1924 - 1925 kwam het noordelijk deel rond de eendenvijver bij de Agricolastraat gereed. De structuur van dit gedeelte moet gezien worden vanuit de ook in dezelfde tijd aangelegde bebouwing met het Julianaplein als kern. De ingang van het park ligt in het verlengde van de straat naar dit plein.

In 1932 paste Tersteegh zijn ontwerp van het park aan, omdat er in het midden op een braakliggend gedeelte een zwembad zou worden aangelegd. Midden jaren vijftig verloor het park zijn aantrekkelijkheid, doordat versleten bomen en heesters werden gerooid maar niet werden vervangen. Begin jaren tachtig is een reconstructie uitgevoerd, o.a. metselwerk werd hersteld, de vijver werd waterdicht gemaakt en sommige bomen werden verwijderd en door nieuwe vervangen.

Nadat in 1970 een nieuw overdekt zwembad in gebruik werd genomen, heeft het openluchtzwembad enkele andere bestemmingen gehad, o.a. een forellenkwekerij. Aan het eind van de jaren tachtig is het ten prooi gevallen aan vandalisme. Op 20 Augustus 1995 vond de feestelijke opening plaats van het geheel gerenoveerde en vernieuwde stadspark.

Door de samenvoeging van het Noord - en Zuidgedeelte met als schakel het voormalige zwembad en de evenementen vlakte is de kwaliteit van het Sittardse stadspark bijzonder te noemen. Bij het recent verrichte Monumenten Selectie Project is de nationale waarde van het Sittardse stadspark nogmaals vastgesteld en bevestigd. Vooral de relatie met het villapark rond het Julianaplein is uniek te noemen. De symmetrieas van het noordelijk deel van het park sluit naadloos aan op de symmetrieas van het Julianaplein. Het park is nu in gave staat Het is tevens van groot belang vanwege de historische- en ruimtelijke relatie met de Geleenbeek en de stad. Daarom ook dat het stadspark op de nominatie staat om als nationaal monument aangewezen te worden.


Terug