3. Iep - Ulmus - Olm

De Hollandse iep of olm is steeds een van onze fraaiste houtsoorten geweest en is dat nog. De iepen uit Zeeland waren zeer gewild. De voorraad iepen is echter de laatste zeventig jaar sterk achteruit gegaan, eerst door de iepziekte, waarbij een schimmel de ondergang van de boom veroorzaakt. Vervolgens kregen we de dijkdoorbraken in de jaren 44- 45 en daarna de overstromingen van 1953 in de provincie Zeeland
De Hollandse iep en de ook voorkomende veld-iep zijn bastaarden. Iepenhout is taai en duurzaam. In historische gebouwen werd iepenhout vaak toegepast voor vloeren, trappen en betimmeringen. Bij gebruik onder water is het zeer duurzaam. Vroeger werd iepenhout regelmatig toegepast voor draineerbuizen. Ook kielen van boten werden vaak van iepen gemaakt. Men meent te weten dat het Rialto van Venetië gebouwd is op iepen palen. Ook het uiterlijk van iepen is vaak decoratief. Alle grote houtsnijwerken en beelden van Henry More heeft hij gemaakt van iepenhout. Van de strijdwagens die gevonden zijn in het graf van Tout-ank Amon zijn diverse onderdelen gemaakt van iepenhout. De kleur van het hout is lichtbruin tot bruin. Een nadeel van iepen is de vatbaarheid voor houtworm, vooral het spinthout.