Sittardse Historische Kalender

Deze kalender neemt U mee naar het Sittardse verleden. Iedere dag vindt U verschillende feiten die ooit hebben plaatsgevonden en waarvan de datum bewaard is gebleven. Er is uitdrukkelijk niet gestreefd naar volledigheid. Bovendien treft U grote en kleine feiten aan, zappend door Sittards geschiedenis. De selectie is volledig willekeurig. Basiscriterium om op deze site te komen is het feit dat het ooit nieuws is geweest. Daarbij moet in het oog gehouden worden dat ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen in de ogen van nu, vroeger gebeurtenissen kunnen zijn geweest waarover nog lang gepraat is geworden. In die zin wensen wij de bezoekers van onze site veel leesplezier bij het bladeren door onze 'Annalen'.

De Sittardse Historische Kalender is alleen te zien op onze website en is niet in gedrukte of andere vorm verkrijgbaar.

 

19 juni

1331
Hermannus Faber heeft een jaarrente van 9 solidi overgedragen uit zijn huis en erf, gelegen tussen het huis van Johannes de Gulpen en dat van Hermannus Faber aan Henricus, zoon van Symon.

1841
Bezoek van koning Willem II aan Sittard. De koning verblijft een paar uur in het huis van burgemeester Wemans en decoreert deze met de orde van de Nederlandse Leeuw.


Het huis van de burgemeester op de Markt, linkerzijde


Historische feiten van andere dagen