Sittardse Historische Kalender

 

Deze kalender neemt U mee naar het Sittardse verleden. Iedere dag vindt U verschillende feiten die ooit hebben plaatsgevonden en waarvan de datum bewaard is gebleven. Er is uitdrukkelijk niet gestreefd naar volledigheid. Bovendien treft U grote en kleine feiten aan, zappend door Sittards geschiedenis. De selectie is volledig willekeurig. Basiscriterium om op deze site te komen is het feit dat het ooit nieuws is geweest. Daarbij moet in het oog gehouden worden dat ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen in de ogen van nu, vroeger gebeurtenissen kunnen zijn geweest waarover nog lang gepraat is geworden. In die zin wensen wij de bezoekers van onze site veel leesplezier bij het bladeren door onze 'Annalen'.

De Sittardse Historische Kalender is alleen te zien op onze website en is niet in gedrukte of andere vorm verkrijgbaar.

 

11 december

1873
Kroning van het beeld van O.L.Vrouw van het H.Hart in opdracht van paus Pius IX door de bisschop van Roermond, Paredis.

1930
Oprichting van R.K.Huishoudschool aan de Walramstraat.

1985
Start van de nieuwe woonwijk Kempehof in het noordoostelijk gedeelte van de stad.

 

 

U kunt ook een historische verjaardagskaart sturen! Klik hier voor meer informatie.


Historische feiten van andere dagen

Hoofd Pagina Terug