Sittardse Historische Kalender

Deze kalender neemt U mee naar het Sittardse verleden. Iedere dag vindt U verschillende feiten die ooit hebben plaatsgevonden en waarvan de datum bewaard is gebleven. Er is uitdrukkelijk niet gestreefd naar volledigheid. Bovendien treft U grote en kleine feiten aan, zappend door Sittards geschiedenis. De selectie is volledig willekeurig. Basiscriterium om op deze site te komen is het feit dat het ooit nieuws is geweest. Daarbij moet in het oog gehouden worden dat ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen in de ogen van nu, vroeger gebeurtenissen kunnen zijn geweest waarover nog lang gepraat is geworden. In die zin wensen wij de bezoekers van onze site veel leesplezier bij het bladeren door onze 'Annalen'.

De Sittardse Historische Kalender is alleen te zien op onze website en is niet in gedrukte of andere vorm verkrijgbaar.

 

24 februari

1351
Johan Kleine bekent schuldig te zijn aan het gasthuis een rente van een 'scilt', goed van goud en zwaar van gewicht. Als onderpand geeft hij een tuin te Ophoven gelegen bij Goedkens hof.

1394
Reinold van Valkenburg hernieuwt de zekerheidsstelling voor de medegift van zijn vrouw Lysbeth, dochter van graaf Adolf van Kleef, gevestigd op de opbrengst van de molen te Sittard.

1401
Willem, graaf van Gelre en Gulik bevestigt alle reeds verleende voorrechten aan de stad. Daartoe behoort ook het in het bezit hebben van het weiland, de Heyde, de twee moerassen, het bos genaamd 'Thoemele' en de Breydhageweg. Bovendien mag de stad het op de markt gelegen 'kouffhuys' behouden en dan met name het 'gewanthuys'. Bovendien behoudt de stad het recht om te vissen in de nieuwe gracht, die buiten de stad gelegen is.

1864
De Sittardse gemeenteraad voert het 'stratengeld' in. Elk inkomen voertuig moet betalen. Vier cent indien ze getrokken worden door paard, os of koe en acht cent wanneer het een tweespan of meer betreft.
Op de Sittardse Steenweg brandt een schuur totaal af.

1958
Grote Bescherming Bevolking (B.B) oefening. Tentoonstelling in zaal Ober Bayern.

1969
Opening overdekt zwembad 'De Hateboer' op de Sjwienswei'.

 


Historische feiten van andere dagen